สุชัญญา รัตนวิจิตร

619
Ceramics
img

โคมไฟเตาน้ำมันหอมระเหยแรงบันดาลใจจากเรือนไทยภาคกลาง

Year Published:

2019

Dimensions or Length (Min.):

20 x 30 ซม.

Abstract Form for Creative Work

Download .PDF