กัญญารัตน์ ทับทิมดี

1076
Ceramics
img

พันธุม: ชุดภาชนะทำบุญเรื่องราวภูมิหลังสุพรรณบุรี

Year Published:

2019

Dimensions or Length (Min.):

30 x 20 ซม.

Abstract Form for Creative Work

Download .PDF