จำนงค์ ธนาวนิชกุล

1579
Painting
img

“ครอบครัวในดินแดนศาสนา” (FAMILY IN RELIGION LAND)

Year Published:

2019

Dimensions or Length (Min.):

80 x 60 cm.

Abstract Form for Creative Work

Download .PDF